De Leertuin

Leerlingen op De Leertuin mogen rekenen op eigentijds onderwijs in een veilige omgeving. Ons uitgangspunt is dat elk kind talenten heeft. Het is aan ons als school om alle leerlingen kansen te bieden die talenten te ontdekken, aan te spreken en te laten groeien.

Talenten laten groeien

Talenten laten groeien vraagt van ons in de eerste plaats dat wij elk kind zien. En dan bedoelen we écht zien: als uniek individu. Wij hebben vertrouwen in de persoonlijke kracht van elk kind.
Ten tweede betekent het dat plezier voor ons belangrijk is; kinderen ontwikkelen zich immers alleen goed als zij zich fijn voelen en plezier hebben in leren.
Ten slotte maakt dit dat wij hechten aan een breed en gevarieerd onderwijsaanbod, waarin we veel nadruk leggen op betekenisvol leren en samenwerken.

Betekenisvol samen leren

Leerlingen op De Leertuin krijgen, binnen de kaders van duidelijke regels en een vast ritme, de ruimte om zich te ontwikkelen. De leerlingen bouwen elke ochtend aan een stevige basis in de kernvakken taal en rekenen en in de middagen nemen alle leerlingen deel aan onze leerlabs. In deze labs krijgen
zij veel andere vakken aangeboden en leren ze samenwerken met kinderen uit andere groepen. In de leerlabs sluiten wij zo goed mogelijk aan op de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen. Zo wordt het leren betekenisvol. Kinderen gaan leren leuk vinden. De Leertuin wordt als een ‘speeltuin’.
Een betere manier om talenten te ontwikkelen is er niet!

Activiteiten van Rondom de Klas