De Leertuin

Leerlingen op De Leertuin mogen rekenen op eigentijds onderwijs in een veilige omgeving. Ons uitgangspunt is dat elk kind talenten heeft. Het is aan ons als school om alle leerlingen kansen te bieden die talenten te ontdekken, aan te spreken en te laten groeien.

Talenten laten groeien

Talenten laten groeien vraagt van ons in de eerste plaats dat wij elk kind zien. En dan bedoelen we écht zien: als uniek individu. Wij hebben vertrouwen in de persoonlijke kracht van elk kind.
Ten tweede betekent het dat plezier voor ons belangrijk is; kinderen ontwikkelen zich immers alleen goed als zij zich fijn voelen en plezier hebben in leren.
Ten slotte maakt dit dat wij hechten aan een breed en gevarieerd onderwijsaanbod, waarin we veel nadruk leggen op betekenisvol leren en samenwerken.

Betekenisvol samen leren

Leerlingen op De Leertuin krijgen, binnen de kaders van duidelijke regels en een vast ritme, de ruimte om zich te ontwikkelen. De leerlingen bouwen elke ochtend aan een stevige basis in de kernvakken taal en rekenen en in de middagen nemen alle leerlingen deel aan onze leerlabs. In deze labs krijgen
zij veel andere vakken aangeboden en leren ze samenwerken met kinderen uit andere groepen. In de leerlabs sluiten wij zo goed mogelijk aan op de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen. Zo wordt het leren betekenisvol. Kinderen gaan leren leuk vinden. De Leertuin wordt als een ‘speeltuin’.
Een betere manier om talenten te ontwikkelen is er niet!

Activiteiten van Rondom de Klas

Muzieklessen op de Leertuin

 

De viool- en slagwerklessen op school zijn weer begonnen. Op woensdagmiddag staan goed opgeleide docenten klaar om de leerlingen vioolles te geven en/of op drums te leren spelen en zo plezier in het maken van muziek te krijgen.

Kunstklassen op de Leertuin

 

De Kunstklas van de Stichting Rondom de Klas op maandagmiddag wordt verzorgd door Chris Vandegehuchte samen met Nine Rieter. Een mooie kans voor kinderen om iets te leren over kunstgeschiedenis en aan de hand daarvan een mooi kunstwerk te maken.

Talententuin op de Leertuin Combiwel

Vanaf 6 februari gaat stichting RDK Baldouino, kindcoach bij de stichting Combiwel, weer ondersteunen bij de talententuin. Op maandag gaat het om de groep zogenaamde nieuwkomers, kinderen die vanuit alle windstreken recent naar Nederland zijn gekomen. Op de woensdag richt de talententuin zich op Kunst & cultuur.

Leesondersteuning op de Leertuin

Op de Leertuin verzorgt Rondom de Klas ondersteuning in leesvaardigheid en tekstbegrip aan de klassen 3, 4, 5 en 6. Een tiental vrijwilligers leest dagelijks met groepjes van 3 kinderen. De docenten van school selecteren kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en elk half jaar vindt er een evaluatie plaats met de vrijwilligers en de docenten.