Contact

Of stuur een mail naar info@rondomdeklas.nl.

Vertrouwenscontactpersoon

Wij hechten aan een veilige omgeving en verwachten dat iedereen zich houdt aan de omgangsregels uit het Huishoudelijk Reglement. Maar misschien gebeurt er iets waardoor je je niet veilig voelt of worden je grenzen niet gerespecteerd. En misschien wil je of durf je dat niet direct te melden bij de betreffende persoon of bij het bestuur. Daarvoor hebben we een vertrouwenscontactpersoon: iemand bij wie je vertrouwelijk je verhaal kwijt kunt en die jou kan helpen met het vinden van een oplossing. En die zonodig het bestuur in actie kan laten komen.

De vertrouwenscontactpersoon is Loeky Olthuis.