Steuncomité

Het steuncomité van RdK heeft als doel om daar waar nodig activiteiten te initiëren, activiteiten te ondersteunen, zowel operationeel als strategisch en een breed netwerk in te zetten voor Rondom de Klas. Dit alles om de doelstellingen van Rondom de Klas te helpen realiseren. Het steuncomité is tevens vaste adviseur van het bestuur bij het evalueren van het uitvoeren van het lopende jaarplan en het opstellen van het jaarplan voor het komende jaar.

Het steuncomité bestaat uit:

  • Tineke Bouwes
  • Loeky Olthuis
  • Mustapha Kahddari
  • Karin Hanekroot
  • Tjeerd Hulsman
  • Christel Vandegehuchte