Steuncomité

Het steun comité
Het steun comité van RdK heeft als doel om daar waar nodig activiteiten te initiëren,
activiteiten te ondersteunen, zowel operationeel als strategisch en een breed netwerk in te
zetten voor Rondom de Klas. Dit alles om de doelstellingen van Rondom de Klas te helpen
realiseren.
Het steun comité bestaat uit de volgende mensen:
Tineke Bouwes
Loeky Olthuis
Mustapha Kahddari
Karin Hanekroot
Tjeerd Hulsman
Hanneke Jongkind