Rondom de Klas - samen kom je verder

Rondom de Klas is een vrijwilligersorganisatie. Zij richt zich op kinderen die door omstandigheden met minder kansen door het leven moeten. Met steun aan hen en hun directe omgeving stelt Rondom de Klas ze in staat zichzelf beter te ontwikkelen. Zo bouwen ze meer zelfvertrouwen op, vergroten zij hun mogelijkheden en krijgen ze het gevoel dat ze ertoe doen. 

Opzet

Rondom de Klas levert maatwerk. Want de achtergrond van de kinderen is heel divers. Het ene kind heeft behoefte aan een begrijpend woord, het andere aan een stimulerend rolmodel. Daarin voorziet een lotgenoot die zelf uit het dal is geklommen, of een student die helpt met bijles. De kennis en kunde van de betrokkenen ligt op velerlei terreinen, als bijvoorbeeld bijles Nederlands, wiskunde, Grieks en Latijn, muziek maken, koken, tuinieren of sport. Rondom de Klas werkt samen met scholen en andere organisaties die zich richten op Amsterdamse jeugd en jongeren.

De werkwijze: vraaggericht

Scholen of andere jongerenorganisaties brengen kinderen of ouders in contact met Rondom de Klas. In samenspraak met kinderen, ouders en docenten wordt bepaald hoe Rondom de Klas het beste kan ondersteunen.

Realisatie

Vanuit alle gelederen, wijken, achtergronden en leeftijden is inmiddels groot enthousiasme ontstaan voor deelname aan Rondom de Klas. Scholen en andere organisaties willen graag samenwerken. Iedereen voelt de urgentie, niet in de laatste plaats door Corona.  

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid zijn de kernwaarden voor een duurzame ondersteuning. Om kwaliteit te waarborgen wordt scholing structureel aangeboden, onder andere vanuit de Vrijwilligersacademie. De vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en de ondersteuning vindt altijd in groepsverband plaats.

Bestuur

Rondom de Klas komt voort uit Klassiek rondom de Klas. Bij de overgang naar een nieuw stichtingsbestuur blijft de opgebouwde expertise behouden in een Steuncomité. Daarnaast is er een Comité van Aanbeveling.