Kerngroep

De kerngroep:

  • Wordt gevormd door de coördinator, Ikrame el Boudini en de projectleiders van de verschillende activiteiten.
  • Initieert, stemt af en evalueert de verschillende projecten en activiteiten van Rondom de Klas
  • Adviseert het bestuur
  • Vergadert maandelijks
  • Leden van het steun comité zijn actief betrokken bij de kerngroep