Bestuur

Stichting Rondom de Klas is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55074065 en heeft ANBI status. Het bestuur bestaat uit:

  • Farnosh Forozesh - voorzitter
  • Hans van Dongen Torman - penningmeester
  • Charlotte Kemmeren- secretaris
  • Kaj Houben - bestuurslid
  • Cas Smithuijsen - bestuurslid
  • Lennart Veenboer - bestuurslid