Empowerment through Education

Aanleiding

In Amsterdam groeien veel ongedocumenteerde kinderen op in kansarme gezinnen. Vaak is sprake van slechte gezondheid, armoede of schulden – relatief grote gezinnen zijn kleinbehuisd. Door slechte beheersing van het Nederlands is er bovendien veel eenzaamheid en zijn de ouders niet in staat hun kinderen te helpen bij hun ontwikkeling in en buiten school.
Door achterstand in taal en rekenen kunnen kinderen hun talenten – waar ze vrijwel altijd over beschikken – niet ontplooien. Op school krijgen ze te weinig extra hulp en ondersteuning; cultuurdeelname, museumbezoek en andere uitstapjes zijn niet vanzelfsprekend. Voor muziekles, sporten is geregeld geen financiële ruimte, laat staan voor leesbevordering of huiswerkbegeleiding. Mede daardoor zitten zij vast in de Braziliaanse-bubbel en blijft hun wereldbeeld beperkt. Omdat zij onzeker zijn over hun leven op school valt het hen moeilijk hun schoolwerk zinvol te organiseren en uit te voeren. Eenmaal op achterstand verliezen deze jongeren de hoop dat zij zullen opgroeien tot zelfredzame, participerende burgers.
Wij vinden de hierboven geschetste situatie onacceptabel in het Amsterdam van 2024. Daarom steunen wij initiatieven die het tij hier willen keren. Zoals de weekendschool van Giving Back Projects die jongeren de schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden wil meegeven waarmee zij hun achterstanden kunnen wegwerken en weer kunnen hopen op een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn. De weekendschool biedt een samenhangend aanbod van studiebegeleiding, sociale betrokkenheid, ouderbetrokkenheid, maatschappelijke oriëntatie en zelfredzaamheid, beweging en gezond leven. Ze wil de kinderen sterk genoeg maken om volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, op school, in de straat en thuis.
De weekendschool bestaat inmiddels drie jaar en wordt door kinderen, hun ouders, de betrokken docenten en vrijwilligers als zeer positief beoordeeld. In het lopende schooljaar (23-24) worden ca. 50 kinderen begeleid. De samenwerking met DreamersNL is erop gericht de doorgroeimogelijkheden van de kinderen na hun 18de te vergroten. Er is een wachtlijst, maar op dit moment hebben we niet de capaciteit om te groeien.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers en de financiële steun van:

 • Stichting FairWork
 • Zorg en Bijstand
 • Stichting Ab Harrewijn
 • Stichting Leergeld Amsterdeam
 • Amsterdammer helpt Amsterdammer
 • Diaconie Amsterdam
 • Diaconie Barneveld
 • Insinger Stichting
 • VTW Amsterdam

Programma

In het schooljaar 24-25 willen we het mogelijk maken dat de weekendschool met wat kleine aanpassingen verder gaat. Deels met dezelfde kinderen in hun volgende schooljaar, deels met nieuwe instromers. De lessen vinden plaats op zaterdag in het schoolgebouw De Veerkracht in Amsterdam West. Tussen de middag maken ouders een warme maaltijd voor de kinderen klaar - wat zorgt voor ouderbetrokkenheid en familiegevoel bij het reilen en zeilen van de weekendschool.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren
 2. Huiswerkbegeleiding Primair en Voortgezet onderwijs
 3. Nederlands lessen aan ouders
 4. Alfabetiseren kinderen van groep 2 en 3
 5. Kennismaking met kunst en cultuur
 6. Muzieklessen
 7. Capoeira