Activiteiten

Vanuit alle gelederen, wijken, achtergronden en leeftijden is inmiddels groot enthousiasme ontstaan voor deelname aan Rondom de Klas. Scholen en andere organisaties willen graag samenwerken. Iedereen voelt de urgentie, niet in de laatste plaats door Corona.