Muziek Bezielt

Het team van Basisschool De Leertuin is verheugd dat het ook dit jaar weer mogelijk is om muzieklessen voor de leerlingen van onze school te verzorgen door de Stichting Rondom de Klas. Wij ervaren de samenwerking als zeer plezierig! De leerlingen krijgen op woensdagmiddag de mogelijkheid om Drum of Viool te leren spelen. Op dinsdag is er sinds dit jaar het do-re-mi-Fa-koor. Een initiatief dat tot stand kwam na suggestie van onze kortgeleden overleden leerkracht Fa Chang. Met de vintage-kledingmarkt door Vondeldorp in het Dufay-huis begin november 2023 en een concert dat georganiseerd werd door Stichting Moqum is voldoende geld ingezameld om het koor op te starten, inclusief docent. 

 Alle klassen zijn onder deskundige begeleiding van geschoolde docenten. Wij zijn daar blij mee en ook heel trots op, wanneer wij 2 keer per jaar het concert horen van de leerlingen. Zij gaan hard vooruit. Op dit moment doet zo'n 50% (!) van onze leerlingen mee aan de klassen op dinsdag- en woensdagmiddag.

Onze leerlingen wordt hiermee de kans geboden om kennis te maken met muziek en ook zelf te maken. Dit zorgt voor verbindingen tussen hersenbanen die ook op andere tijden heel goed van pas komen. Het zelfvertrouwen en vaardigheden worden groter. De leerling populatie zou anders weinig kans maken om de voldoening om zelf muziek te maken te ervaren. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de enthousiaste inzet van de directie van de school, professionele muziekdocenten en vrijwilligers, en door de financiële steun van:

  • AMVJ fonds
  • Haella stichting
  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
  • Combiwel buurtwerk
  • Vondeldorp
  • Dufayhuis

  • Stichting MoQum
RdK Afsluitconcert 2023