Leesondersteuning

Op de Leertuin verzorgt Rondom de Klas ondersteuning in leesvaardigheid en tekstbegrip aan de klassen 3, 4, 5 en 6. Een tiental vrijwilligers leest dagelijks met groepjes van 3 kinderen. De docenten van school selecteren kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en elk half jaar vindt er een evaluatie plaats met de vrijwilligers en de docenten.