Giving Back Projects

Giving Back Projects is een initiatief van onze projectleider Gianni Da Costa. Hij helpt ongedocumenteerde mensen in Amsterdam, mensen zonder verblijfsvergunning die geen recht hebben op een uitkering of op hulp van de voedselbank. Het is een groep die formeel niet bestaat. Dat is meteen de reden waarom voor deze groep niet of nauwelijks hulp wordt geboden.

Er zijn twee groepen ongedocumenteerde mensen: met een asielverleden, namelijk afgewezen asielzoekers of vluchtelingen en mensen zonder asielverleden. De laatste groep bestaat voornamelijk uit arbeidsmigranten. De groep ongedocumenteerde mensen is groot in Amsterdam. Er zijn ongeveer 15.000 Brazilianen in Amsterdam voor wie dit geldt.

Voedselpakketten

 

Veel ongedocumenteerde mensen werken in de schoonmaakbranche of in andere sectoren waarin werk onzeker is. Gianni verzorgt voor hen wekelijkse voedselpakketten om het leven net iets makkelijker te maken voor deze groep mensen. Vier jaar geleden begon het project met twintig gezinnen maar inmiddels zijn dat er duizend. Voor deze hulp zijn we afhankelijk van donaties. Wil je ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Gianni via giannidacosta@gmail.com of via info@rondomdeklas.nl

Weekendschool

 

Ook de jongeren binnen ongedocumenteerde gezinnen hebben extra aandacht nodig. Vanaf hun achttiende verjaardag stopt namelijk de toegang tot het onderwijs. We verzorgen daarom op zaterdagmiddag een weekendschool met aandacht voor huiswerkbegeleiding maar ook andere trainingen op het gebied van cognitieve, sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling. De weekendschool wordt georganiseerd in samenwerking met SKC (Stichting voor Kennis en sociale Cohesie). Kijk voor meer informatie op www.skc.nl

Muzieklessen op de Weekendschool

De viool- en slagwerklessen op school zijn weer begonnen. Op zaterdagmiddag staan goed opgeleide docenten klaar om de leerlingen vioolles te geven en/of op drums te leren spelen en zo plezier in het maken van muziek te krijgen.