Giving Back Projects

Giving Back Projects is een initiatief van onze projectleider Gianni Da Costa. Hij helpt ongedocumenteerde mensen in Amsterdam, mensen zonder verblijfsvergunning die geen recht hebben op een uitkering of op hulp van de voedselbank. Het is een groep die formeel niet bestaat. Dat is meteen de reden waarom voor deze groep niet of nauwelijks hulp wordt geboden.

Er zijn twee groepen ongedocumenteerde mensen: met een asielverleden, namelijk afgewezen asielzoekers of vluchtelingen en mensen zonder asielverleden. De laatste groep bestaat voornamelijk uit arbeidsmigranten. De groep ongedocumenteerde mensen is groot in Amsterdam. Er zijn ongeveer 15.000 Brazilianen in Amsterdam voor wie dit geldt.