Fight for your Future

In het schooljaar 24-25 starten we met het project Fight for your Future (F4YF).

De kracht van het project zit in het inzetten van verschillende, vernieuwende en aansprekende methodes en werkvormen. De jongeren krijgen een combinatie van fysieke en cognitieve trainingen aangeboden en worden intensief begeleid door een professionele coach en worden tevens gekoppeld aan een vrijwillig maatje/mentor.

De cognitieve trainingen zijn klassikaal en bestaan uit meerdere modules, die worden afgesloten met een activiteit, een masterclass of workshop. Belangrijke doelstellingen van het trainingstraject zijn: het ontwikkelen van (financiële) zelfredzaamheid en zelfregie, vergroten van discipline en zelfinzicht, aanspreken van intrinsieke motivatie; het ontwikkelen van een positieve kijk op eigen kwaliteiten en talenten en mogelijkheden voor de toekomst. Bovendien is er veel aandacht voor effecten van voeding, lifestyle, middelengebruik en bewegen op de gezondheid en welzijnsbeleving van de jongeren.

Met de fysieke trainingen gaan de jongeren aan de slag met hun zelfvertrouwen en discipline door middel van boksen. Deze combinatie maakt dat de jongeren zich op verschillende niveaus ontwikkelen. De jongeren worden op korte termijn fitter, zowel lichamelijk als mentaal. Een van de sleutels tot succes is dat bij de trainingen verschillende overwinningsmomenten en succeservaringen worden gecreëerd, waardoor het zelfvertrouwen van de deelnemers en van de groep groeit.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers en de financiële steun van:

  • Stadsdeel West

De jongeren worden naast deze training ook 1 op 1 begeleid door professionele coaches. De ervaring leert dat groepsgewijs aanbod en individuele begeleiding elkaar versterken. F4YF biedt de jongeren daadwerkelijk een toekomstperspectief, gebaseerd op motivatie en de behoefte van de jongeren: zij worden gezien, gehoord, krijgen positieve strooks, ervaren steun en support, bouwen vertrouwen op en last but not least, er wordt een zaadje gepland, waarvan niet alleen de jongeren, maar ook de maatschappij de vruchten plukt: gedragsverandering met duurzame positieve effecten en een bijdrage aan het beheersbaar maken van problematieken.

Fight 4 Your Future is een project van stichting Blik op Talent in Amsterdam. Het project wordt al succesvol uitgevoerd bij het ROC in Amsterdam. De effectiviteit is aangetoond door een onafhankelijk onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in 2021 onder ruim 100 deelnemers. We verwachten een vergelijkbaar resultaat bij onze doelgroep.