Elout school

Over de school

Basisschool Elout is de ‘echte Amsterdamse school’ in stadsdeel Oud Zuid. Als school willen wij bij alle kinderen de talenten kleur geven en ervoor zorgen dat iedereen er mag zijn!

Wij richten ons met zijn allen, leerlingen, teamleden en ouders, op een optimale en brede ontwikkelingskansen van onze leerlingen, met goede resultaten en creativiteit in denken en werken. Dit alles doen wij zodat zij de mogelijkheid hebben zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk bij de begeleiding van het kind in de richting van een succesvolle toekomst. Ouders zijn altijd welkom op school. De school wordt gezien als een centrale plek binnen de omringende maatschappij en onderhoudt contacten met de verschillende organisaties binnen de buurt die betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken.

Als school geven wij onderwijs met oog voor talentontwikkeling en waarin kunst, cultuur, sport en gezond leven onze speerpunten zijn. Wij creëren een veilig leef- en werkklimaat, waarin ieder kind zich uitgedaagd voelt om een zelfverantwoordelijke houding te ontwikkelen.

Het pedagogisch klimaat op de Elout is gebaseerd op respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof en prestatie. Vanuit onze oecumenische grondslag leren wij de kinderen betrokken te zijn, samen te werken en zich te richten op bindende factoren.

 

 

Rondom de Klas en naschoolse activiteiten (NSA)

Op de NSA komen veel kinderen van Braziliaanse ouders waarvan het merendeel vooralsnog ongedocumenteerd is. Deze kinderen kunnen geen aanspraak maken op de reguliere naschoolse opvang. Daarom zijn wij als stichting Rondom de Klas eind oktober op verzoek van de school gestart met naschoolse activiteiten op de woensdag, donderdag en vrijdag voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 5- 10 jaar.

Er zijn dagelijks 2 NSA-begeleiders aanwezig, vrijwilligers met diverse achtergronden, die zich in willen zetten voor de kinderen. Daarnaast is het de bedoeling dat er met behulp van vakdocenten dagelijks een activiteit plaats vindt in de vorm van schaaklessen, lichaamstaal, capoeira, muziek etc.
De ouders van de kinderen betalen een geringe vergoeding voor de naschoolse activiteiten, door de aanschaf van een zogenaamde strippenkaart. Het geld wordt beheerd door de school en ingezet voor de vergoeding van sommige vakdocenten (capoeira, kunst en cultuur).