Fiep Westendorp

Over de school

De Fiep Westendorp is een van oudsher katholieke school waar iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, welkom is.
Het team bestaat uit een groep ervaren leerkrachten, die al lang trouw zijn aan de school. Zij zetten zich in om van de basisschoolperiode een fijne, leerzame tijd te maken voor ieder kind, met veel aandacht voor kunst, cultuur en sport. 

Er is speciale aandacht voor muziek en toneel, maar in de eerste plaats is de Fiep Westendorp een school die leerlingen van groep 1 tot en met 8 voorbereidt op het voortgezet onderwijs. 
De school besteedt geen bijzondere aandacht aan het katholieke geloof maar leert de kinderen om respect te hebben voor elkaar vanuit de gedachte "heb uw naaste lief gelijk uzelf". Om dit te bereiken werkt de Fiep Westendorp samen met 'De Vreedzame School'. Deze methode ziet de school als de samenleving in het klein, we leren kinderen zich betrokken te voelen bij en zelf verantwoordelijk te zijn voor deze 'mini-samenleving. 

Sinds mei 2012 is de Fiep gevestigd in een nieuw, ruim en licht gebouw in de Delflandplein- en Hoofddorppleinbuurt!

 

 

Rondom de Klas en het Woordenschat project

De motivatie voor dit project is dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken soms achterlopen op het gebied van woordenschat. Woorden die terugkomen in begrijpend lezen en rekensommen en dus belangrijk zijn voor de voortgang op school, worden dan niet dagelijks thuis besproken. Daarom zet Stichting Rondom de Klas zich in om kleine de kinderen uit groep 3 , 4 en 5 te ondersteunen in hun woordenschat door middel van spelletjes. De kinderen worden geselecteerd door de leraren van de school.  Eén keer per week gaan de kinderen ongeveer een uur na school een spelletje spelen in kleine groepjes. In groepjes van 3 à 4 kinderen per vrijwilliger kunnen de kinderen eerst bijkomen met een kopje thee en een koekje, waarna verschillende spelletjes worden gepeeld. Elke week is er een bepaald thema waarin groepen woorden worden behandeld.