Indische buurtschool

Over de school

De Indische buurt school is de eerste Amsterdamse basisschool die participeert in het UNESCO- scholennetwerk en de derde in Nederland. De Indische buurt school draagt graag bij aan de missie van UNESCO! 9000 UNESCO-scholen op alle continenten ondersteunen de UNESCO-missie met
activiteiten op de thema’s vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.


De missie van deze VN-organisatie is: het brengen van ‘vrede in de hoofden van de mensen’ wereldwijd door beter onderwijs. Reguliere De Indische buurt school – activiteiten die onder de UNESCO-missie vallen zijn onder meer Vreedzame Schoollessen, deelname aan de Kinderraad, het Kunst- en Cultuurproject en Ouders ontmoeten Ouders.

De vreedzame school

Onze school volgt al jaren het programma van De Vreedzame School. Dit programma beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Kinderen leren samen beslissingen te nemen, zich verantwoordelijk te voelen en conflicten op te lossen.

Wekelijks worden er Vreedzame School lessen gegeven.

Kinderen van de bovenbouw zijn bovendien betrokken bij de Vreedzame Wijk in de KRIB (kinderraad Indische buurt).

Meer informatie treft u op de site:

https://vreedzaam.net/info/wat-is-de-vreedzame-school

Rondom de klas en leesondersteuning

Op de Indische buurtschool verzorgt Rondom de Klas ondersteuning in leesvaardigheid en tekstbegrip aan de klassen 3, 4, 5 en 6. Verspreid over de twee locaties van de school leest een tiental vrijwilligers twee keer in de week met groepjes van 3 kinderen.

De docenten van de Indische Buurtschool selecteren kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en elk half jaar vindt er een evaluatie plaats met de vrijwilligers en de docenten. Het project ging in maart 2021 van start met een pilot en is wegens succes doorgezet in het schooljaar 2021-2022!