ANBI status

Rondom de Klas heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor jou betekent dit dat je giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Naam: Stichting Rondom de Klas
Contactgegevens:  info@rondomdeklas.nl
Fiscaalnummer: 851555706
Kvk nummer: 55074065
Rekeningnummer: NL95 INGB 0004 8053 39
Ter name van: Stichting Klassiek rondom de Klas